Seznam cen výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
/podle katalogu ČLK/
Jednorázová postkoitální antikoncepce  500 Kč
Aplikace depotní antikoncepce /DepoProvera/ 200 Kč
Těhotenský test na žádost klientky   250 Kč
Sepsání žádosti o přerušení těhotenství  500 Kč
Předpis léků k oddálení menstruace 125 Kč
Ultrasonografické vyš.plodu na vlastní žádost 500 Kč
Určení pohlaví plodu /není-li součástí běžného sonografického vyšetření/ 250 Kč
Vyžádaný snímek z USG vyš. plodu 2D 70 Kč / 3D    100 Kč
3D a 4D záznam plodu na CD nebo DVD  700 Kč
Kryokauterizace /mražení tekutým dusíkem/ bradavic a kondylomů   80 Kč
Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na vlastní žádost klientky 500 Kč
Telefonická konzultace mimo ordinační hodiny   250 Kč