AKTUÁLNĚ
 

Od 23.7. do 8.8.2021 dovolená lékaře.

V ordinaci je v ordinačních hodinách přítomna velmi zkušená porodní asistentka, která zajistí poradny, informace a odesílání e-receptů.
Lékař je případně k dispozici na mobilním telefonu.
2x týdně / v pondělí a ve středu odpoledne/ je v ordinaci zajištěn zástup /MUDr.Chaloupka/.

Neodkladná vyšetření jsou domluvena a zajištěna  na ambulanci gyn. oddělení Mulačovy nemocnice, Dvořákova 17, Plzeň Bory.

Děkuji za pochopení. MUDr. B. Mejchar


COVID-19

Od 9.11.2020 již obnoven normální provoz ordinace.

 
Vzhledem k opětovnému zhoršování epidemiologické situace,
prosíme pacientky, aby do čekárny i ordinace chodily se zakrytými dýchacími cestami a pokud možno bez doprovodu.
                                                   Děkuji za pochopení, MUDr. B. Mejchar
Od 20.8.2019 je ordinace přemístěna ve stejné budově o jedno poschodí níže,
tedy do přízemí.                                                                 Děkuji za pochopení.